Open menu
PSR-15T

PSR-15T

Rolling code transmitter at 433,92 MHz

PSR-25T

PSR-25T

Rolling code transmitter at 433,92 Mhz

S-18T

S-18T

Rolling code transmitter at 433,92 Mhz

PSR-38T

PSR-38T

Rolling code transmitter at 433,92 Mhz

PSR-46T

PSR-46T

Rolling code transmitter 433.92MHz

PSR-28T

PSR-28T

Multi channel rolling code transmitter at 433,92Mhz

PΤR-15T

PΤR-15T

Rolling code transmitter at 868,3 Mhz